Antistolling in de praktijk: Bloedstollend!

Assistenten Online

Deze nascholing voor apothekersassistenten richt zich op stolling en antistolling, waarbij de toepassing van middelen, keuze van middelen en de effecten van antistollingsmiddelen aan bod komen.

Programma

Tijdens de nascholing ‘Antistolling in de praktijk: Bloedstollend!’ worden theoretische kennis en praktische toepassing voor verschillende patiëntgroepen behandeld. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Antistolling: regiotafel, HARM-studie en pathofysiologie
  • Antistollingsmiddelen: EU en TU, NOAC’s en cumarines
  • Samenwerking: huisarts en trombosedienst

Leerdoelen

De leerdoelen voor deze nascholing zijn als volgt:

  • Inzicht krijgen in eigenschappen antistollingsmiddelen
  • Verkrijgen van informatie over nieuwe middelen en hun plaats
  • Kennis nemen van factoren die de mate van stolling beïnvloeden (medicatie, leefomstandigheden)
  • Kennis opdoen over (tandheelkundige) ingrepen bij antistolling
  • Verkrijgen van informatie over de verschillende antistollingsmedicatie
  • Rol van couperen van antistollingsmiddelen
  • Verkrijgen van kennis over effectiviteit van cumarines (PT/INR)

Data: dinsdag 15 en dinsdag 22 oktober 2024
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Microsoft Teams
Spreker: Faisal Benmhammed, docent farmaceutische patiëntenzorg Rijksuniversiteit Groningen
Accreditatie: wordt aangevraagd voor apothekersassistenten voor 3 punten (KABIZ)
Kosten: € 150 voor leden GAV en € 195 voor niet-leden (exclusief 21% btw)

 

Direct aanmelden