De Groninger Apotheken Vereniging (GAV) is een vereniging van openbare, poliklinische en ziekenhuisapotheken en apothekers in de regio Groningen en de Kop van Drenthe. De vereniging behartigt de belangen van apotheken in onze regio, treedt op als platform voor apothekers en als aanspreekpunt voor zorgverleners.

Structuur van de vereniging

De Groninger Apotheken Vereniging kent gewone en buitengewone leden. Het wordt vertegenwoordigd door een bestuur bestaand uit maximaal zeven leden die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording van het gevoerde beleid af aan de algemene ledenvergadering.

Tevens kent GAV permanente en tijdelijke commissies die de ledenvergadering voor een bepaald doel heeft ingesteld. Het verenigingsbureau ondersteunt de belangen van de apotheken en apothekers in de regio Groningen en de Kop van Drenthe.

Ons bestuur

Patricia (P.M.L.A.) van den Bemt

Patricia (P.M.L.A.) van den Bemt

Voorzitter

Werkzaam bij Apotheek UMCG

Edgard (E.C.) Weening

Edgard (E.C.) Weening

Penningmeester

Werkzaam bij: Rijksuniversiteit Groningen

Frans (F.G.) Derks

Frans (F.G.) Derks

Secretaris

Werkzaam bij: Apotheek Oostermoer

Rizwana (R.N.) Chaudhry

Rizwana (R.N.) Chaudhry

Bestuurslid

Werkzaam bij Apotheek Salentijn

Gera (G.A.) Prins-Draadjer

Bestuurslid

Werkzaam bij: BENU Apotheek De Venen

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ondersteunt de belangen van de apotheken en apothekers in de regio Groningen en de Kop van Drenthe. Naast secretariële en beleidsmatige ondersteuning, treedt het bureau op als contactpunt voor apothekers en andere zorgverleners en organiseert het de nascholing voor apothekers en assistenten.

Het verenigingsbureau van de GAV is bereikbaar op de volgende tijden:

  • maandag/dinsdag/donderdag van 09.00 – 17.00 uur
  • woensdag en vrijdag gesloten
 Harriët de Vries

Harriët de Vries

Secretaresse

telefoon: 06-23960937
e-mail: secretariaat@gavgroningen.nl

Melissa Vredevoogd

Melissa Vredevoogd

Bestuurssecretaris

telefoon: 06-27510676
e-mail: bs@gavgroningen.nl