Apothekers Fysiek

De GAV biedt de mogelijkheid om in de eigen regio deel te nemen aan een geaccrediteerde intervisiegroep. De intervisiegroepen zijn op maandag of donderdag van 09.00 tot 11.00 uur onder leiding van intervisiecoach Yael Benjamins (maandag) of Fred Blokzijl (donderdag). Locatie is het kantoor van de GAV, Paterswoldseweg 806 te Groningen.

Intervisie start 2024

Aanmelden is nog mogelijk voor de nieuwe groepen die starten in 2024 (september/oktober).

Data donderdag:
12 september 2024
28 november 2024
16 januari 2025
13 maart 2025
22 mei 2025

Data maandag:
7 oktober 2024
9 december 2024
10 februari 2025
14 april 2025
16 juni 2025

Wil je eerder starten neem dan contact op met het secretariaat van de GAV.

Algemeen:

De GAV werkt samen met de twee Noordelijke, door de KNMP erkende, intervisiecoaches Yael Benjamins en Fred Blokzijl.

Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar en ziekenhuisapothekers van kracht. Hierin is voor openbaar apothekers, die zijn ge-herregistreerd na 1 juli 2021, opgenomen dat ten minste 20 uur in de vorm van evaluaties van het individueel functioneren (intervisiegroep, toets groep en/of videotoetsing) dient te worden gevolgd. Ten minste 10 uur van deze 20 uur is onder begeleiding van een erkende coach.

Accreditatie: 2 uur per bijeenkomst
Kosten: €150 (leden) / €180 (niet-leden) per bijeenkomst

Aanmelden

Achtergrondinformatie:

Intervisie is een methode om professionele vaardigheden verder te ontwikkelen door het gestructureerd bespreken van praktijksituaties met collega’s. Door het bespreken van deze situatie en met  de feedback en adviezen van collega’s kunnen soortgelijke situaties effectiever aangepakt worden en het functioneren verbeterd worden.

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt uitgebreid en zorgvuldig stil gestaan bij een casus die is ingebracht door één van de deelnemers. Het gaat niet direct om het formuleren van oplossingen, maar door het stellen van verdiepende vragen wordt inzicht gekregen in de situatie: waar gaat het echt om, wat zou je anders willen, hoe ga je dat aanpakken?

Er kan gewerkt worden vanuit een thema, bijvoorbeeld leiding geven, communicatie met collega’s, projectgericht werken of omgaan met weerstand, maar het hoeft niet.

Voor nieuw te starten groepen bestaat de intervisie uit minimaal 5 bijeenkomsten van 2 uur per keer Tijdens de startbijeenkomst zal de werkwijze toegelicht worden. Voor apothekers die al ervaring hebben met intervisie is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de bestaande intervisiegroepen of kan er in overleg een passend programma afgesproken worden. Een intervisiegroep bestaat uit 5-8 deelnemers, waarbij het uitgangspunt is dat directe collega’s niet samen in één intervisiegroep zitten.  De samenstelling van de groep wordt in onderling overleg bepaald. 

Voor praktische vragen kunt u terecht bij de GAV, voor inhoudelijke vragen over de intervisie kunt u terecht bij één van de intervisiecoaches: Yael Benjamins (06 53612138, info@yaelbenjamins.nl) of Fred Blokzijl (06 29506129,fredblokzijl@apotheekhommesplein.nl)

Voor meer informatie over intervisie kunt u ook kijken op Intervisie | FI&C (farmaintervisie.nl)