Het Groninger Formularium is een handboek met adviezen over geneesmiddelen bij veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Het formularium is bedoeld voor alle zorgverleners in de eerste lijn. Het boekje dient ter ondersteuning van de keuzes in behandeltherapieën.

Op 21 maart 2024 verschijnt de 15e editie van het Groninger Formarium. De leden van de Groninger Formularium commissie hebben de nieuwste wijzigingen, waar relevant, doorgevoerd in het formularium.

Ondersteuning in de dagelijkse praktijk

Het handzaam en overzichtelijk boekje kan voorschrijvers ondersteunen in de dagelijkse praktijk. De inhoud is gebaseerd op het Beslissing ondersteunend model GF (BOM). Het doel hiervan is om op systematische wijze een keuze te maken tussen geneesmiddelen of geneesmiddelgroepen bij een specifieke indicatie.

Het Groninger Formularium is een tweejaarlijkse uitgave van de Groninger Apotheken Vereniging (GAV). Het allereerste Groninger Formularium werd uitgegeven in 1991. Het Groninger Formularium wordt samengesteld en up-to-date gehouden door een commissie die bestaat uit openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen.

Beslissing ondersteunend model GF (BOM)

Compact, compleet en overzichtelijk

Het Groninger Formularium is compact, compleet en overzichtelijk en biedt ook uitkomst bij ‘kleinere’ aandoeningen als reisziekte, huidaandoeningen en hooikoorts. De standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap vormen het uitgangspunt van het Groninger Formularium. Er worden alleen geneesmiddelen in opgenomen die langer dan drie jaar in Nederland zijn geregistreerd. Per geneesmiddel wordt aanvullende informatie vermeld, zoals de dosering en de toedieningsvorm.

Groninger Formularium app

Per 1 september 2023 is de Groninger Formularium app, behorend bij de 14e editie, uit de lucht. De app was sinds 2016 een extra service, gratis bij de aanschaf van het boekje. Ook oudere versies van de app zullen mogelijk niet meer werken.

De app keert niet terug bij de 15e editie maar er wordt wel aan gewerkt om het Groninger Formularium te digitaliseren voor huisartsen door het in het HIS op te nemen. De nieuwe editie van het boekje zal op 21 maart 2024 worden uitgebracht.