Pilot MyDiagnostick

Apotheker kunnen een rol van betekenis spelen bij beroertepreventie en atriumfibrileren

In het voorjaar van 2021 werd in de nascholing beroertepreventie en atriumfibrilleren door apotheker Stephan Joosten al aangegeven dat de apotheek een grote rol kan spelen bij het voorkomen van beroertes:
– screening op atriumfibrilleren
– optimaliseren van behandeling
– soms omzetten van VKA naar DOAC.

We zijn dan ook blij dat vijftien apotheken binnen onze regio mee doen aan de pilot MyDiagnostick. Een pilot waarbij met behulp van het vasthouden van een metalen stick vroege opsporing van atriumfibrilleren kunt doen. Een eenvoudige manier om bezoekers van de openbare apotheek de mogelijkheid te geven om even een controle te doen.  Patiënten die huisartsen bezoeken kennen de methode wellicht, e.e.a. afhankelijk van hun ziektebeeld.
Door het vasthouden van de metalen stick kan binnen een minuut vast gesteld worden of iemand een risico heeft of niet. Zo ja, dan volgt een tweede controletest die de apotheker afneemt nadat hij/zij vastgesteld heeft dat patiënt nog niet bekend is met boezemfibrilleren

Als bij de controle opnieuw aangegeven wordt dat er een risico is volgt een huisartsadvies en krijgt de huisarts van de patiënt bericht.

Het Pharmaceutisch Weekblad Publicatie PW in juni 2022 aandacht over dit project.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 november 2022