Opioïden: tussen pijn en verslaving

Assistenten Online

Hoe werkt pijn en wat doet een opioïde dan precies? Waarom zijn opioïden verslavend en wat moeten we daarmee?
Vragen waarop deze digitale cursus antwoord geeft, zodat je beter weet wat nodig is voor een patiënt en waar verslaving een extra risico is.
De theorie wordt ondersteund met een casus en afgesloten met een korte opdracht.

Datum:  donderdag, 30 maart 2023
Cursusleider: Faisal Benmhammed, docent farmaceutische patiëntenzorg Rijksuniversiteit Groningen
Accreditatie: aangevraagd bij KABIZ

Programma:
18:45-19:00 uur  Digitale inloop
19:00-19:30 uur  Hoe werkt pijn? Soorten pijn en de verschillen
19:30-20:00 uur  Hoe werken opioïden? Soorten opioïden en casusbespreking
20:00-20:30 uur  Waarom zijn opioïden verslavend? De verslavingscyclus
20:30-21:00 uur  Wat gaan we hieraan doen en wat kunnen we doen?
21:00-21:45 uur  Korte opdracht a.d.h.v. casus

Deelnamekosten: €110 (leden); €160 (niet-leden)

AANMELDEN