Diensten

De apotheek profileert zich steeds meer als zorgverlener. De definitie van zorg kent een aantal belangrijke kenmerken; zorg is wat je doet voor iets dat of iemand die hulp of aandacht nodig heeft en is een proces van behoedzame overweging.

Vanaf 1995 heeft de Groninger Apotheken Vereniging (voorheen Stichting Farmaceutische Dienstverlening en KNMP Departement Groningen) een verpleegkundige in dienst die ondersteuning biedt op het gebied van zorg, en dan met name gericht op de zorg rondom medisch-technische hulpmiddelen.

Ondersteuning

De verpleegkundig consulent biedt de apotheken de volgende ondersteuning:

 • Helpdeskfunctie
  Bij vragen over medisch technische hulpmiddelen ( niet leverbaarheid, overzetting naar ander materiaal, alternatieven, gebruik) is de verpleegkundig consulent telefonisch bereikbaar op alle werkdagen (behoudens vergaderingen of nascholingen). Ook via de mail kan een vraag worden neergelegd.
 • Huisbezoek
  De verpleegkundig consulent streeft ernaar om de contacten van de apotheek met de patiënt te ondersteunen en niet over te nemen. Indien nodig kan de apotheek vragen om een huisbezoek. Met name als de problematiek te complex wordt of er moeten adviezen worden gegeven waarbij meer medische kennis vereist wordt, is het mogelijk om een huisbezoek te doen. Een voorbeeld hiervan is het overgebruik van absorberende incontinentiemateriaal waarbij de verpleegkundig consulent kijkt naar het gebruik en verbruik, aanlegtechniek en leefomgeving.
 • Nascholing
  De nascholingen over de medisch technische hulpmiddelen worden gegeven door de verpleegkundig consulent. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud en de opzet. Er wordt gestreefd naar nascholing op een hoog kwaliteitsniveau waarbij de eisen van de Stichting Accreditatie Nederlandse Apotheken (SANA) als kwaliteitsniveau gehanteerd wordt. Omdat de verpleegkundige veel apothekersassistenten ziet en spreekt en daarnaast veel casuïstiek heeft vanuit het verleden en het heden stelt zij in overleg met het secretariaat het opleidingsprogramma vast van de Groninger Apotheken Vereniging

Activiteiten

Om deze diensten efficiënt en effectief aan te kunnen bieden verricht de verpleegkundig consulent de volgende activiteiten:

 • Ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden
  De apotheek werkt samen met andere zorgverleners in de 1e lijns gezondheidszorg. Sommige onderwerpen lenen zich ervoor om te bespreken in bijvoorbeeld FTO-verband. Ook kan een inhoudelijke nascholing met andere 1e lijns zorgverleners bijdragen tot een efficiëntere samenwerking. Denk hierbij aan een nascholing over de inzet van wondverbanden of afstemming over de voor te schrijven hulpmiddelen zoals bloedglucosemeters.
 • Afstemming met de 2e lijn
  De verpleegkundig consulent onderhoudt contacten met diabetesverpleegkundigen (GEG), incontinentieverpleegkundigen (KINN), wondverpleegkundigen (TWW) en andere voorschrijvers van medisch-technische hulpmiddelen. Inzicht in indicaties, afstemming van produkten, nieuwe visies naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek alsmede casuïstiek zijn hierbij belangrijke gesprekspunten.
 • Informatie vanuit de industrie
  Om geïnformeerd te blijven over nieuwe producten, indicaties en toepasbaarheid is ook contact met de industrie. Hierbij blijft het merkonafhankelijke karakter bij de keuze van hulpmiddelen van belang.
 • Vergoeding en inzet van medisch technische hulpmiddelen
  Bij de adviezen en de keuze van materialen wordt steeds rekening gehouden met de vergoeding, de prijs/kwaliteitverhouding en de indicaties. Indien nodig draagt de verpleegkundig consulent zorg voor de communicatie met de zorgverzekeraar. De verpleegkundig consulent is lid van de Commissie van Overleg hulpmiddelen met Menzis. Het bewaken van de inhoudelijke consequenties die voortvloeien uit contractuele verplichtingen is hierin een belangrijke taak. Het Standaard recept in de wondzorg en het gebruik van het ZN-formulier verbandmiddelen is hiervan een goed voorbeeld.
 • Ondersteuning werkgroep Diabetes Mellitus van de Apothekers Coöperatie Groningen