Aandachtsgebieden

De activiteiten van de verpleegkundig consulent richt zich met name op de volgende aandachtsgebieden:

 • Incontinentie
  Materiaaladvies, begeleiding bij onjuist gebruik, begeleiding bij overgebruik, vergoedingsproblemen en volumebewaking. Het betreft hier zowel urineabsorberende materialen als urineafvoerende materialen.
 • Diabetes mellitus
  Ondersteuning bij de inzet van bloedglucosemeters, gebruiksadviezen, afstemming productaanbod, ondersteunende materialen voor de bloedglucosemetercontrole , Insulinepennen, Insuline en orale antidiabetica
 • Wondverzorging
  Productkennis, conversie en alternatieven, protocollering, regionale afstemming assortiment
 • Overige hulpmiddelen
  Zoals stomamaterialen, medische drinkvoeding, verband- en compressiekousen en eigenlijk alle andere hulpmiddelen die de apotheek kan leveren