Groningen

Het cursusaanbod voor het voorjaar 2018 vindt u in de cursusgids voorjaar 2018.

Voor een kort overzicht van het cursusaanbod dat wij dit voorjaar aanbieden raadpleegt u het overzicht cursusaanbod voorjaar 2018.pdf.   

Cursusgids

Op donderdag 21 december 2017 is de cursusgids nascholing apotheekmedewerkers voorjaar 2018 verzonden naar de apotheken en de apotheekhoudende huisartspraktijken in de regio Groningen.

Aanmelden voor de cursussen kan tot uiterlijk 19 januari 2018 via het Aanmeldingsformulier voorjaar 2018. U kunt het formulier faxen naar 084 - 8750148 of scannen en mailen naar het secretariaat.

Terug naar Apothekersassistenten